kedd, 11 augusztus 2020

Díjzónák

 

Szekszárd városában, számos magyarországi városhoz hasonlóan a frekventált városrészeken fizető parkoló áll a parkolni kívánó autósok rendelkezésére. A városban két fizető parkolási zónát jelöltek ki, melyet Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 5/2015. (II. 11.) önkormányzati rendelete a közterületi parkolók üzemeltetéséről és a parkolási díjakról szabályoz.

Az I. zónába tartoznak az alábbi utcák és terek:
    

 •     Várköz
 •     Béla király tér
 •     Bezerédj utca
 •     Arany János utca
 •     Kiskorzó tér
 •     Találka tértől délre lévő parkolók
 •     Augusz I. utca nyugati oldala
 •     Kiskorzó tér
 •     Korzó Áruház mögötti parkolók
 •     Kölcsey ltp. 1-2. szám előtti parkolók
 •     Babits Mihály Kulturális Központ nyugati oldalán lévő parkoló
 •     Arany j u. Tömb belső. (NAV-OTP-Széchenyi 42.-Nyomda által határolt terület.)

A II. zónába az alábbi utcák tartoznak:

 •     Csokonai utca a Mikes utcáig terjedően
 •     Babits Mihály Kulturális Központ keleti oldalán lévő parkolók a Mészáros L. utcáig terjedően
 •     Augusz I. utca keleti oldala
 •     Wosinsky ltp. 1-11
 •     Kölcsey ltp.
 •     Tinódi utca
 •     Bezerédj utca - Garay tér - Széchenyi utca által határolt tömbbelső
 •     Wesselényi utca (Dália áruháztól a volt SZÜV székházig terjetdő parkolók)
 •     Perczel M. utca
 •     Dr. Szentgáli Gy. utca
 •     Kórház parkoló

 

A Széchenyi 18-20 alatt üzemelő mélygarázsban (bejárat a Kiskorzó tér felől) parkolási lehetőség, előre váltott és érvényesített belépő kártyával, melynek ára  1.000 Ft. A kártyát 1 hónapra, több hónapra vagy tárgy évre lehet érvényesíteni. Az érvényesítés havi 8.750 Ft.

 

Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelete alapján 2011. július 01-től munkanapokon 7.30-17.30 óra között az alábbi területeken legfeljebb 2 óra időtartamig lehet várakozni:

 1. Ybl M. u.,
 2. Babits M. u.,
 3. Flórián u. – Mérey u. sarka (tömbbelső),
 4. Szent László utca (körforgalomtól a Dózsa György u-i kereszteződésig),
 5. Táncsics utca (Táncsics közig terjedően),
 6. Kossuth Lajos utca egyirányú szakasza,
 7. Rákóczi u. (Mátyás K. utcától a Szluha Gy. utcáig terjedő szakasz),
 8. Mátyás király utca a Zrínyi utcai kereszteződésig,
 9. Petőfi – Csaba - Árpád utca (Szluha György utcáig),
 10. Zrínyi utca (Mátyás király utca – Tinódi utca között),
 11. Mészáros Lázár (Zrínyi utca – Wosinsky ltp-ig),
 12. Kinizsi utca ,
 13. Mikes utca,
 14. A Wesselényi utcának a fizető övezetet követő szakasza,
 15. Jókai utca (Tűzoltóság-kis Posta közti parkolók),
 16. Vasvári Pál utca (Wesselényi utcától a Gróf Pál utcáig),
 17. Dienes Valéria utca (Vasvári Pál utca - Csengey Dénes utca között),
 18. Wesselényi utca 3-13.,
 19. Alkotmány utca – Béri B. Á. ltp. körüli parkolók,
 20. Béri Balogh Ádám u. 23-37. előtti parkolók,
 21. Rákóczi u. 84-92. előtti parkolók,
 22. Szent-Györgyi Albert u. 2-6. számú épületek előtti parkoló terület,
 23. Hunyadi u. 4. számú épülettől nyugatra található parkoló terület,
 24. Kiskadarka u. - Hermann O. u. 2. sz. épület előtti parkoló terület,
 25. Ybl ltp.
 
 

A felsorolt helyeken a várakozás megkezdésének időpontját a járművön – gépkocsi esetében a jármű szélvédő üvege mögött – elhelyezett tárcsán jelezni kell. A tárcsa jelzését a jármű eltávolítása nélkül megváltoztatni tilos.