csütörtök, 21 január 2021

Tisztelt Lakók!

 

                A kapott tájékoztatás alapján a fogyasztási helyeken a használati melegvíz órák, a fűtési költségmegosztók leolvasását, a plombák sértetlenségének és a készülékek működőképességének az ellenőrzését

 

2016. április 15.  és május 5. között végzik.

 

Kérjük, hogy a megadott időpontra a leolvasást és az ellenőrzést akadályozó bútorokat, és függönyöket félrehúzni szíveskedjék.

Együttműködésüket előre is köszönjük!

Felhívjuk figyelmét, hogy a 157/2005. (VIII.15.) Kormányrendelet 17/E. § (3) és a 17/G.§ (5) bekezdése szerint, az épületrészre jutó:

$1-          fűtési díjmegosztási arányt a felhasználási hely fajlagos fűtési hőfelhasználásának a 2,5-szeres és az épületrész fűtött légtérfogatának szorzatából számított hőmennyiség figyelembevételével,

$1-          a használati melegvíz díjmegosztási arányt a legnagyobb használati melegvíz-felhasználású épületrész melegvíz-felhasználásának max. 1,5-szeres értékének figyelembevételével kell heghatározni, ha:

1. a díjfizető nem tette lehetővé a fűtési költségmegosztók, használati melegvíz órák  felszerelését vagy szerződésben meghatározott módon és időpontban történő leolvasását,

2. a díjfizető a fűtési költségmegosztót, használati melegvíz órát önkényesen leszerelte, vagy

3. a fűtési költségmegosztók, használati melegvíz órák leolvasása, vagy ellenőrzése alkalmával megállapítható, hogy az épületrész bármely fűtési költségmegosztója, használati melegvíz órája  vagy az azokon elhelyezett plomba sérült.

 

 

Szeretnénk az alábbiakról tájékoztatni Önöket:

 

 

A távhőszolgáltatásról alkotott 2005. évi XVIII. törvény végrehajtási rendelete (157/2005.(VIII.15.) Kormány rendelet) módosításáról szóló 104/2011.(VI.29.) Korm.rendelet 17/H.§(1) pontjában foglaltak szerint:

 

„(1) Ha a tulajdonosi közösség költségmegosztók alkalmazásáról dönt, akkor gondoskodnia kell a költségmegosztók felszereléséről, működtetéséről, karbantartásáról, időszakos ellenőrzéséről, adatainak leolvasásáról, kiértékeléséről és a fűtési díjmegosztási arányok, valamint a melegvíz díjmegosztási arányok kiszámításáról, továbbá viseli az ezekkel kapcsolatos költségeket.”

 

A fűtési költségosztók alapján történő költségosztással kapcsolatos feladatok ellátására a Felhasználó (Társasház) és a tevékenység ellátásával megbízott szervezet/vállalkozás között létrejött megállapodásban rögzített feltételek mellett kerül sor.

 A leolvasás időpontjáról a tevékenység ellátására megbízott szervezet/vállalkozás a Díjfizetőket a lépcsőházban elhelyezett tájékoztatón előzetesen írásban értesíti.

 A használati melegvíz óra, mint használati melegvíz-költségmegosztó alapján történő költségosztással kapcsolatos feladatok ellátására a Felhasználó (Társasház) és a tevékenység ellátásával megbízott szervezet/vállalkozás között létrejött megállapodásban rögzített feltételek mellett kerül sor.

 A leolvasás időpontjáról a tevékenység ellátására megbízott szervezet/vállalkozás a Díjfizetőket a lépcsőházban elhelyezett tájékoztatón előzetesen írásban értesíti.

 Tájékoztatjuk a Tisztelt fogyasztókat, hogy a  fűtési költségmegosztók, illetve a használati melegvíz órák leolvasását és ellenőrzését nem a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. végzi. A leolvasások időpontjairól a honlapon tájékoztatást nem tudunk nyújtani.