kedd, 11 augusztus 2020

Tisztelt Fogyasztóink

 

Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. augusztus 18-i ülésén egyhangú döntést hozott arról, hogy azonnali hatállyal megszünteti Szekszárd városi távfűtő rendszer működésére létrejött vállalkozási szerződést az Alfa-Nova Kft-vel.

Ezzel egy időben a Közgyűlés úgy döntött, hogy Szekszárd város területén a jövőben a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. biztosítja a távhőszolgáltatást.

 

Teendők a csoportos megbízás alapján, bankon keresztül fizetők számára:

Kérünk minden ügyfelünket, hogy akik a távhőszolgáltatási díjat számlavezető bankjuk megbízásával havonta átutalással, vagy csoportos díjbeszedés útján teljesítik, megbízásukat azonnal szíveskedjenek visszavonni. A Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. által kibocsátott számlákat a jövőben az Unicredit Bank Hungary Zrt. 10918001–00000002–46730037 számú számlájára kell teljesíteni.

 

Teendők az augusztusi számlákkal kapcsolatban:

Felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy az Alfa Nova Kft. 2015. augusztus 18. napjáig jogosult számlát kibocsátani. Ezért az általuk egész hónapra kibocsátott számlának, az időarányos részét 60%-át fizessék csak ki az Alfa Nova Kft-nek, a fennmaradó időszakról már a Vagyonkezelő Kft. fog számlát küldeni. Az Alfa Nova Kft. a továbbiakban jogosulatlan számla kibocsátására, azt senki ne egyenlítse ki! 2015. augusztus 18-át követő időszakban kizárólag a Vagyonkezelő Kft. jogosult a távhőszámlák kibocsátására.

 

Teendők a lépcsőházakban kifüggesztett melegvízóra állást bejelentő lappal kapcsolatban:

A lakásokban lévő aktuális melegvízóra állásokat szíveskedjenek 2015. szeptember 10-ig – csütörtökig - pontosan kiírni, mert kollégáink azokat a pénteki napon begyűjtik. Egyúttal kérjük Önöket, hogy a bejelentő lapon lévő adatok pontosságát szíveskedjenek ellenőrizni és szükség esetén kérjük javítsák azokat.

 

További teendők a szolgáltatás biztonságos működése érdekében:

További adategyeztetés érdekében hamarosan kollégáink személyesen fogják Önöket felkeresni. A zavartalan szolgáltatás érdekében részletes tájékoztatást fognak adni munkatársaink a lakosságot érintő teendőkről, kérjük, keressék őket bizalommal.

A Vagyonkezelő Kft. minden információt megad ügyfeleinknek a zavartalan szolgáltatás érdekében. Kérjük, kísérjék figyelemmel interneten, az elektronikus és a nyomtatott médiumokban a további információinkat:

www.szekszard.huwww.vagyonkezelokft.huwww.teol.hu weboldalakon, az Antritt Rádió, a Tolnatáj Televízió híreiben a televízió képújságjában, a Tolnai Népújságban és a Szekszárdi Vasárnapban.

 

Ügyfélszolgálat címe:Szekszárd, Sárvíz u. 4.

 

Telefon:74/ 411-657

Szekszárdi Vagyonkezelő Kft.