csütörtök, 21 január 2021

 

A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény és a végrehajtására kiadott 157/2005. számú kormányrendelet szerinti adatközzététel

A távhőszolgáltató és a távhőtermelő közötti hővásárlási és ármegállapítási célú megállapodások A távhőtermelést és távhőszolgáltatást is társaságunk végzi.
A távhőszolgáltató és a helyi önkormányzat között a helyi önkormányzat területén közszolgáltatás ellátására kötött megállapodások Közgyűlési határozat
A távhőszolgáltató és a helyi önkormányzat közötti hőszolgáltatási és ármegállapítási célú megállapodások Nincs ilyen
Üzletszabályzat Üzletszabályzat
Felhasználói panaszok intézésével kapcsolatos információk Panaszbejelentő
Feladatkörrel rendelkező fogyasztóvédelmi szervek és felhasználói társadalmi érdekképviseletek elérhetősége Fogyasztóvédelmi szervek
A számvitelről szóló törvénynek megfelelő formában az előző gazdálkodási év adatai Megtekintés
A távhőszolgáltató szolgáltatási területén elérhető, a távhőszolgáltatással kapcsolatos támogatások feltételei, pályázatok adatai A Szekszárdi Vagyonkezelő Kft.-re vonatkozóan nincs érvényes adat
Az épületek energetikai jellemzőinek tanúsítását végző energetikai tanúsítók, valamint az energetikai auditálást végző személyek elérhetősége

Magyar Mérnöki Kamara

Magyar Építész Kamara

Az energiahatékonyság javítását célzó intézkedések, programok hozzáférhetősége

Széchenyi 2020-pályázatok 

A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. Törvény végrehajtására vonatkozó 157/2005. (VIII.15) Korm. Rendelet 4.melléklet alapján:

I.
1. Tábla
II.
2.Tábla
III.
3.Tábla
IV.
4.Tábla
V.
5.Tábla
VI.
6.Tábla
VII.
7.Tábla
VIII.
8.Tábla
IX.
9.Tábla
X.
10.Tábla
XI.
11.Tábla