kedd, 11 augusztus 2020

Mészöly-tanya Szekszárdi Alkotóház

 

 

 

 

  • kedvezményezett neve: Szekszárdi Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság
  • projekt címe: Mészöly-tanya Szekszárdi Alkotóház létrehozása
  • projekt azonosító száma: TOP-6.1.4-16-SE2-2017-00001
  • szerződött támogatás összege: 35 000 000 Ft.-
  • támogatás mértéke (%-ban): 100%
  • projekt tartalmának bemutatása:
    A projekt keretében egy kulturális turisztikai attrakció kerül kialakításra, mely szervesen fog kapcsolódni a Szekszárd térségi turisztikai kínálathoz. A felhívás 3.1.1. A) „A térség jelentős kulturális és örökségi helyszínének turisztikai fejlesztése” pont a) „A térség kulturális adottságaira építő új vonzerők létrehozása” alpontja szerint kívánjuk a „Mészöly tanya”-ként hivatkozott emlékház, mint új turisztikai attrakció fejlesztését megvalósítani.

 

A szekszárdi térség turisztikai kínálatában ma számos felívelő ágazat szerepel, melyek egyik problémája a térség alternatív programkínálatának hiányossága. A turisztikai szempontból alternatív turisztikai programként is helyét megálló térségi erősségek közül a kulturális turizmust lehet fejleszteni.

A térség kulturális örökségben gazdag, egyebek között irodalomtörténeti szempontból is számon tartott. Irodalmi berkekben már régóta dédelgetett egy esetlegesen „Mészöly emlékház” jellegű létesítmény létrehozása, melynek egyetlen helyszíne a projekt tárgyát képező ingatlan lehet. Számos elképzelés és ötlet merült fel a gazdag egyesületi hátterű tevékenységeknek is helyet biztosító létesítmény kialakítása és működtetése vonatkozásában. A fenntartható megoldás mindenképpen a turisztikai célú kialakítás felé terelte az elképzeléseket.

Mészöly Miklós, a Szekszárdhoz tartozó Porkoláb-völgyben, özvegy édesanyja életének késői társának tanyájában, az egykori Willax tanyában írta meg – más, helyi ihletettségű munkái mellett – két nagyszerű regényét: “Az atléta halála”-t, és a „Saulus”-t. Mészöly Miklós halála után a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. megvette a telket. A „Mészöly tanya” igazi értéke ma is az, ami egykor Mészöly Miklósnak is fontos lehetett: a hely szelleme. Az ő szavával a “sűrített Pannónia”. Igazi alkotó hely, ahol az évszázados kultúra, a természeti táj, és a borok érzéki öröme, úgy válik egységgé, ahogy a szekszárdi bikavért alkotó borok összeforrnak. Az egykori – építészetileg értéktelen és lakhatatlan – tanya helyén kialakítandó létesítmény szervesen illeszkedne a térség kulturális célú turisztikai kínálatába, illetve kapcsolódna az egyéb célú turisztikai kínálathoz alternatív/kiegészítő programként.

Irodalmi érdeklődésű civilszervezetek (pl PAD egyesület) és irodalombarát egyének részéről jelenleg is van szervezett Mészöly kultusz a településen (rendszeres megemlékezések, emléknapok, különféle irodalmi rendezvények), melynek sajnos nincs megfelelő, emlékhely jelleggel bíró ingatlanháttere. A térségben más egyéb irodalmi vonatkozású létesítményekkel együtt (pl Babits ház) van igény a kulturális attrakciók fenntartására (vegyes célcsoportot látunk: az iskolásdiákoktól az irodalom iránt elkötelezett felnőttek, a térségben egyéb turisztikai beutazáson lévők).

A Mészöly emlékház kialakítása egyrészt önálló programokkal szolgáltatásokkal fog a térségben megjelenni, másrészt a beutazó turisták számára fog alternatív programokat biztosítani. A létrehozott új létesítmény átadásával éves szinten legalább 600 fő látogatóval számolunk, és a létesítmény hozzá fog járulni a többi térségi kínálati elem fenntarthatóságához és jövedelmezőségének növeléséhez: alternatív programokat fog jelenteni az egyéb turisztikai céllal beutazó turizmus számára.

A projekt megvalósításának várható hatásai:
– a projekt határa növekedni fog a térség turisztikai vonzereje az alternatív programokat keresők körében, így a beutazó térségi turizmus gazdasági mutatói javulni fognak (nő a beutazók száma és nőni fog az átlagos tartózkodás hossza);

– a térségi brand ismertsége növekedni fog, nő a térség turisztikai vonzereje

A létesítmény számos szolgáltatást nyújt majd:

– egyéni beutazók és csoportok fogadása, részükre a tárlat (interaktív elemekkel) bemutatása

– a neves irodalmárhoz kötődő pont bekapcsolódhat az irodalmi túra útvonalba;
– turisztikai vonzatú önálló rendezvényeket szervezésére alkalmas hátteret biztosít (rendhagyó irodalomórák, irodalmi találkozók, alkotó táborok, „Szekszárdi Magasiskola Mészöly Miklós Irodalmi Akadémia” rendezvényei, tematikus irodalmi alkalmak) – éves szinten 7-8 saját rendezvény várható;

– egyéb rendezvények (zenés estek, előadóestek, stb.).

A beruházás Szekszárd 10149/2 és 10141 helyrajzi számú ingatlanon, Mészöly Miklós kedvelt pihenőhelyén fog megvalósulni, kilátással a Porkoláb-völgyre, a korábbi, mára elpusztult Mészöly-tanya helyén.
A tervezett épület megközelítése érdekében 154 m hosszban 2,5m széles vápás betonút építése szükséges, ezzel parhuzamosan a ivóvízellátás érdekében a meglévő d50 PE ivóvíz vezetékről történő bekötő vezeték megépítése szükséges szerinti új vízbekötéssel, szabványos mérőaknával. A szennyvízelvezetés a területen nem megoldott, a későbbiekben sem lehetséges, ezért a keletkező szennyvizek gyűjtését előre gyártott típus vb. szennyvízaknával fogjuk megoldani, oly módon hogy az elszállítása a szekszárdi szennyvíztisztító telepre lehetséges legyen. A telek villamos hálózatba történő bekötése a szolgáltatói szerződés alapján elindult, a jelenlegi légkábel meghosszabbításával a telekhatáron kialakított mérőhelytől tervezhető az épület villamos ellátása. A telekhatáron, új földkábeles csatlakozású villamos fogyasztásmérő hely kerül kiépítésre. A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.07.31.