kedd, 16 július 2019

 

 

Versenytárgyalási felhívás

üzlethelyiség bérleti jogának megszerzésére

 

 

Módja:                         Nyilvánosan meghirdetett egyfordulós versenytárgyalás.

Tárgy:                         Nem lakás bérlemény bérbeadása 5 (öt) év határozott időre.

Bérlemény címe:         Szekszárd, Széchenyi u. 60. sz. alatti üzlethelyiség (Arany J. felől)

Bérleti díj:                   min. 284.000,- Ft + 27 % Áfa/hó

Kaució:                       284.000,- Ft (a licit után a nyertes kivételével mindenki visszakapja)

Alapterület:                 142 m2

 

A versenytárgyaláson való részvételre jogosult minden természetes és jogi személy, aki a versenytárgyalást megelőző munkanapon, azaz 2018. november 5-én 1200 óráig a kaució összegét a kiíró pénztárába befizette.

A pályázat nyertese köteles az üzlethelyiségben folytatni kívánt gazdasági tevékenységnek megfelelő szakhatósági engedélyeket beszerezni, és köteles az üzlethelyiséget a gazdasági tevékenysége körében az arra vonatkozó szabályoknak megfelelően, és folyamatosan üzemeltetni. Az üzlethelyiség albérletbe adására, illetve oda más személy vagy szervezet befogadására csak rendkívüli esetben, a Bérbeadó írásos engedélyét követően kerülhet sor.

Versenytárgyalás helye:            Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. Szekszárd, Bezerédj u. 2.

Versenytárgyalás ideje:             2018. november 6. (kedd) 900 óra

A licit induló összege:                284.000,- Ft + 27% Áfa/hó

Licitemelés:                              10.000,- Ft + 27% Áfa/hó

 

Az ajánlatok megtételére – a meghirdetett helyen és időpontban az érintettek jelenlétében megtartott – egyfordulós versenytárgyaláson, licitálás formájában van lehetőség. A helyiség bérleti jogát 5 (öt) év időtartamra az az ajánlattévő szerzi meg, aki/amely a legmagasabb bérleti díj megfizetését vállalja. A helyiségbérlet időtartama alatt a bérleti díj évente egy alkalommal, az előző évi infláció mértékével emelkedik

A bérleti díj a közüzemi szolgáltatási díjakat és a helyiség használatával járó egyéb költségeket (víz, villany, fűtés, szemétszállítás, stb.) nem tartalmazza, azokat a Bérlő a bérleti díjon felül, közvetlenül a szolgáltatókkal megkötendő szerződéseknek megfelelően köteles megfizetni.

Szerződéskötés: a versenytárgyalást követő 3 munkanapon belül.

Bérleti díjfizetés kezdőnapja: a helyiség birtokba adásának napja.

 

Szekszárdi Vagyonkezelő Kft.     

7100 Szekszárd, Bezerédj u. 2.

Tel.: 74 / 510 422                                                        

 

                                                                                               Bálint Zoltán

                                                                                            ügyvezető igazgató