kedd, 26 március 2019

A Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. pályázatot hirdet

az önkormányzat tulajdonában lévő, megüresedett bérlakások

határozott időre szóló bérleti jogának megszerzésére.

 

Pályázható lakások:

 

 

Szekszárd, Mikes u. 3. fsz.

1 db 23 m2 alapterületű összkomfortos költségalapú bérlakás

 

Szekszárd, Szent István tér 18. I. em

1 db 30 m2 alapterületű összkomfortos költségalapú bérlakás

 

 

Előtakarékosságot vállaló fiatal párok számára

Szekszárd, Honvéd u. 17/A. „Fecskeházban”

1 db 40 m2 alapterületű bérlakás

 

Kizárólag Nyugdíjasok számára

Idősek Garzonházában (Szekszárd, Mikes u. 1. sz.)

1 db 23 m2 szociális garzonlakás

 

Kizárólag állami gondozottak számára

Szekszárd, Szentmiklósi u. 3. Ifjúsági Ház

1 db 15 m2 alapterületű komfortos szociális bérlakás

 

 

Pályázat benyújtásának határideje:

2019. április 05. 1200 óra

 

Részletes felvilágosítás:

Szekszárd, Bezerédj u. 2., Tel.: 74/ 319-468, 510-422

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Versenytárgyalási felhívás

üzlethelyiség bérleti jogának megszerzésére

 

 

Módja:                         Nyilvánosan meghirdetett egyfordulós versenytárgyalás.

Tárgy:                         Nem lakás bérlemény bérbeadása 5 (öt) év határozott időre.

Bérlemény címe:         Szekszárd, Széchenyi u. 60. sz. alatti üzlethelyiség (Arany J. felől)

Bérleti díj:                   min. 284.000,- Ft + 27 % Áfa/hó

Kaució:                       284.000,- Ft (a licit után a nyertes kivételével mindenki visszakapja)

Alapterület:                 142 m2

 

A versenytárgyaláson való részvételre jogosult minden természetes és jogi személy, aki a versenytárgyalást megelőző munkanapon, azaz 2018. november 5-én 1200 óráig a kaució összegét a kiíró pénztárába befizette.

A pályázat nyertese köteles az üzlethelyiségben folytatni kívánt gazdasági tevékenységnek megfelelő szakhatósági engedélyeket beszerezni, és köteles az üzlethelyiséget a gazdasági tevékenysége körében az arra vonatkozó szabályoknak megfelelően, és folyamatosan üzemeltetni. Az üzlethelyiség albérletbe adására, illetve oda más személy vagy szervezet befogadására csak rendkívüli esetben, a Bérbeadó írásos engedélyét követően kerülhet sor.

Versenytárgyalás helye:            Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. Szekszárd, Bezerédj u. 2.

Versenytárgyalás ideje:             2018. november 6. (kedd) 900 óra

A licit induló összege:                284.000,- Ft + 27% Áfa/hó

Licitemelés:                              10.000,- Ft + 27% Áfa/hó

 

Az ajánlatok megtételére – a meghirdetett helyen és időpontban az érintettek jelenlétében megtartott – egyfordulós versenytárgyaláson, licitálás formájában van lehetőség. A helyiség bérleti jogát 5 (öt) év időtartamra az az ajánlattévő szerzi meg, aki/amely a legmagasabb bérleti díj megfizetését vállalja. A helyiségbérlet időtartama alatt a bérleti díj évente egy alkalommal, az előző évi infláció mértékével emelkedik

A bérleti díj a közüzemi szolgáltatási díjakat és a helyiség használatával járó egyéb költségeket (víz, villany, fűtés, szemétszállítás, stb.) nem tartalmazza, azokat a Bérlő a bérleti díjon felül, közvetlenül a szolgáltatókkal megkötendő szerződéseknek megfelelően köteles megfizetni.

Szerződéskötés: a versenytárgyalást követő 3 munkanapon belül.

Bérleti díjfizetés kezdőnapja: a helyiség birtokba adásának napja.

 

Szekszárdi Vagyonkezelő Kft.     

7100 Szekszárd, Bezerédj u. 2.

Tel.: 74 / 510 422                                                        

 

                                                                                               Bálint Zoltán

                                                                                            ügyvezető igazgató